Skibelund Krat

Onsdagsturene går som regel til Skibelund Krat. Ruten er ikke så lang i Skibelund, men til gengæld er den MEGET kuperet, så man får anledning til at syreteste benene denne aften.
 
Fordelen ved Skibelund er samtidig, at kun ligger et par km fra Askov, så vi får meget ud af aftenturene først og sidst på sæsonen, hvor det bliver tidligt mørkt.